Pl Eng Рус
Bukinski

Złoże bukinskiego granitu znajduje się w miejscowości Buki, w obwodzie Żytomierskim.

Nazwa handlowa: Bukinske GB 9

Skała ma jednorodną strukturę i dużą gęstość. Granit pochodzenia bukińskiego jest wyjątkowe dzięki temu, że posiada mocno nasycony czarny kolor, mający delikatny błękitnawy odcień. W ogólnej strukturze posiada niewielkie ziarenka w odcieniach szarości.

Ten rodzaj granitu spełnia możliwe wymagania dotyczące materiałów do produkcji płyt okładzinowych i innych materiałów budowlanych.

Kamień pochodzenia bukinskiego charakteryzuje się niskim wskaźnikiem absorpcji wody i dlatego doskonale znosi niskie temperatury. Doskonale nadaje się do polerowania i szlifowania. Najlepszą formą obróbki dla tego rodzaju kamienia jest polerowanie.
Kamień pochodzenia bukinskiego jest pierwszej klasy wg. klasyfikacji radioaktywności, dlatego też nie ma ograniczeń odnośnie jego użycia.

Fizyczno-mechaniczne właściwości:
Ciężar objętościowy: 2810 - 3210 kg/m3
absorpcja wody: 0,02 - 0,3 %
Wytrzymałość na ściskanie: 153 - 267 MPa
Odporność na ścieranie: 0,69 g/cm2

Skład mineralny (%):
Plagioklaz: od 57 do 72
Piroksen: 25 - 32
Skaleń alkaliczny: od 2 do 9
Kwarc: < 5

Inne: < 3