Pl Eng Рус
Jemeljanowski

Jemieljanowskie złoże mineralne, obwód Żytomierski, Korostień, Jemielianowka.

Nazwa handlowa: Rosso Toledo GR8

Pierwsze prace nad Jemieljanowskim złożem mineralnym rozpoczęły się w 1940 roku, pół kilometra na południe od dworca kolejowego Jemieljanowka w obwodzie żytomierskim. Ten rodzaj kamienia jest popularny nie tylko dzięki swojemu niebywałemu pięknu, ale również doskonałym właściwościom dekoracyjno-elewacyjnym, które wzniosły go na pierwsze miejsce wśród pozostałych rodzajów granitu poddawanych obróbce w celu uzyskania kamienia elewacyjnego. Na dzień dzisiejszy w Ukrainie istnieje 50 punktów dostarczających granit w celu stworzenia materiałów elewacyjnych. Spośród nich Jemieljanowski granit jest postrzegany jako najlepszy i najbardziej prestiżowy rodzaj kamienia.

Fizyczne i mechaniczne właściwości:


Ciężar objętościowy:2570kg/m³

Absorpcja wody:0,28%

Wytrzymałość na ściskanie:120-140MPa

Odporność naścieranie:0,26 g/с

Minerały (%):

Mkroklin: 65

Plagioklaz 10

Kwarc: 20

Biotyt: 4

Inne: 1