Pl Eng Рус
Korniński

Kornińskie złoże minetalne, obwód żytomierski, rejon popilniański, Kornin.

Nazwa handlowa: Leopard GG1


Fizyczne i mechaniczne właściwości:

Ciężar objętościowy:2730kg/m³

Absorpcja wody:0,31%

Wytrzymałość na ściskanie:190MPa

Odporność na ścieranie:0,35g/cm²

Minerały (%):

Mykroklyn 28

Plagioklaz: 34

Kwarc: 20

Biotyt: 13

Inne: 5