Pl Eng Рус
Maslawski

Maslawskie złoże minetalne, obwód żytomierski, Wołodarsk-Wołyński, wieś Suhaya Wolya

Nazwa handlowa: Verde Oliva GP2


Fizyczne i mechaniczne właściwości:

Ciężar objętościowy: 2710kg/m³

Absorpcja wody: 0,15%

Wytrzymałość na ściskanie: 255MPа

Odporność na ścieranie: 0,50g/cm²

Minerały (%):

Mikroklin-pertyt: 35 - 60

Plagioklaz: 14 - 36

Kwarc: 18 - 30

Biotyt: 1 - 6

Hornblenda: 1 - 8